Розподіл із залишком в початковій школі – Педагогічні науки – IV Студентський науковий форум (15 лютого – 31 березня 2012 року)

За останній час в практиці вітчизняної освіти відбулися зміни у всіх сторонах шкільної справи. На перше місце висунулися нові принципи особистісного орієнтованої освіти, індивідуального підходу, суб’єктивності в навчанні.

Розгляд процесу навчання, його логіки і структурних частин (ланок) дає загальну картину цього складного явища. Воно переконує в тому, що процес навчання не можна собі уявити як просту передачу знань, якими володіє вчитель, учнями, які не мають цих знань.

Особливо важливо те, що з’ясовані рушійні сили процесу навчання та умови їх прояву, а разом з тим і ті зв’язки і механізми навчального процесу, які призводять до того, що зміст освіти перетворюється на індивідуальне надбання кожного учня.

Одним з механізмів навчального процесу є дидактичні принципи. Ними слід керуватися, щоб домогтися високої ефективності навчання. Всі дидактичні принципи взаємопов’язані між собою. Один з головних принципів сучасної дидактики, згідно з яким навчання буде найбільш ефективно тоді, коли учні виявляють високу свідому активність у процесі пізнання, є суб’єктами діяльності, коли знання набуваються шляхом інтенсивної напруженої розумової діяльності, є принцип свідомості і активності.

Об’єкт дослідження: учні 2 класу ДСОЛ ” Березовий гай “.

Предмет дослідження: сформованість навику розподілу із залишком на основі принципу свідомості і активності.

Мета нашої роботи: виявити основні закономірні помилки на ділення з залишком, поправити їх за допомогою принципу свідомості і активності.

ГЛАВА II. Формування навичок розподілу із залишком на основі принципів свідомості і активності

2.1. ВИВЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ сформованості навички розподілу із залишком ВО 2 КЛАСІ ДСОЛ ” БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ “

Експериментальне дослідження проводилося на базі ДСОЛ ” Березовий гай raquo ;, зміна з 5.03.11 – 25.03.11. У нашому загоні були діти з різних міст і шкіл. Але 11 хлопців були з однієї школи та одного класу. Вони вчилися в ЗОШ Южского району с. Мости, у 2 класі. Навчання з математики проходило за підручником Л. Г. Петерсон Математика 2 клас.

З метою вивчення початкового рівня сформованості навички ділення із залишком в учнів 2 класу, учням було запропоновано діагностичні завдання.

1. Обчисли і перевір свою відповідь.